KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  

Rozpoczęcie rocznych zajęć 4 września (poniedziałek) 2023
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 - 2 stycznia 2024
Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024
Egzamin ósmoklasisty język polski 14 maja 2024, godz. 900 (120 min.)
matematyka 15 maja 2024, godz. 900 (100 min.)
język obcy 16 maja 2024, godz. 900 (90 min.)

Dodatkowe dni wolne

20 października 2023

2 listopada 2023

2 stycznia 2024

2 maja 2024

31 maja 2024

17 czerwca 2024

Zakończenie rocznych zajęć 21 czerwca 2024