Zespół Szkół funkcjonuje w środowisku sołectwa Gnojnica Dolna (http://www.gnojnicadolna.pl/). W jego skład wchodzi przedszkole - 2 oddziały, szkoła podstawowa - 6 oddziałów i gimnazjum - 3 oddziały.

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej uczęszcza 88 uczniów, w tym 40 w klasach 1 - 3 i 48 w klasach 4 - 6, do gimnazjum 48 uczniów. W przedszkolu zapisanych jest 39 przedszkolaków. Szkoła dysponuje świetlicą (26 godzin w tygodniu, 25 podopiecznych), stołówką szkolną i jadalnią. Młodzież korzysta z sali gimnastycznej 12m/24m z zapleczem sanitarnym, z biblioteki szkolnej oraz z sali komputerowej. Prowadzone są koła zainteresowań: piłka nożna, tenis stołowy, chór, koło teatralne, koło informatyczne, plastyczne, zajęcia z logopedą. Realizowane są programy: "Mały Mistrz", "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

W zespole szkół zatrudnionych jest 22 nauczycieli, w tym w pełnym wymiarze godzin 17 osób. Funkcję dyrektora pełni od 2008 r. mgr Piotr Janowski - polonista, nauczyciel dyplomowany z 14-letnim stażem pracy nauczycielskiej. Szkoła jest świeżo po rozbudowie - dobudowano salę gimnastyczną, budynek przedszkola i stołówki z zapleczem kuchennym. Trwa remont starej części szkoły oraz zagospodarowanie podwórza.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą. Nie notuje się poważnych problemów wychowawczych. Szkoła osiąga średnie i wysokie wyniki dydaktyczne. Uczniowie mają na swym koncie sporo sukcesów w konkursach powiatowych, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich. Należy do nich 8 miejsce w ogólnopolskim etapie zawodów piłki nożnej dziewcząt Coca Cola Cup (czerwiec 2014 r.), III miejsce w ogólnopolskim konkursie piosenki o zdrowiu (organizator - SANEPID), dwukrotny tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej (PKOl), dwukrotny tytuł laureata Konkursu Języka Polskiego (KO), czołowe miejsca w wojewódzkich zawodach w tenisie stołowym, udział koła teatralnego i chóru w konkursach wojewódzkich. Zespół muzyczny koncertował na wielu imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich (koncert w Rzeszowie dla wyróżnionych nauczycieli - jesień 2013 na zaproszenie Zarządu Podkarpackiego ZNP, koncert z okazji otwarcia uroczystej sesji Rady Miejskiej inaugurującej obchody 650-lecia miasta).

Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu społeczności wsi. Przygotowuje regularne, coroczne programy dla mieszkańców z okazji Dnia Matki, Ojca, Babci, Dziadka, z okazji festynu rodzinnego „Gnojnickie Lato”. Koło teatralne i chór przygotowują także koncerty okazjonalne prezentowane w Wiejskim Centrum Kultury bądź w szkole. Przykładem może być program z okazji jubileuszu jednostki OSP.