mgr Maria Dyło - nauczanie przedszkolne

mgr Patrycja Piwowar - nauczanie przedszkolne

mgr Agnieszka Ziarnik - nauczanie przedszkolne

mgr Jolanta Miąso - edukacja wczesnoszkolna

mgr Bernadeta Skiba - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Renata Nurzyńska - edukacja wczesnoszkolna

ks. mgr Dominik Wacław - religia

mgr Elżbieta Bukowska - język polski, biologia

mgr Piotr Janowski - język polski

mgr Bożena Froń - język angielski

mgr Patrycja Wiktor - język niemiecki, geografia

mgr Dariusz Mormol - historia, wos,

mgr inż. Jan Strózik - matematyka, informatyka,

mgr Anna Chodak - fizyka

mgr Agata Subczak – chemia

mgr Beata Kosińska - muzyka, przyroda, wf

mgr Iwona Darłak – technika, plastyka, świetlica

mgr Paweł Jasek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Pociask - pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

Patrycja Rybska - pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający