Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2023/2024

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci z klas I-III będą od 16.08.2023r. do 29.08.2023r. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają dzieci, których obydwoje rodziców pracuje.

Druk karty zapisu będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły https://zsgd.pl/ w zakładce dla rodziców/świetlica. W przypadku dzieci korzystających ze stołówki przedszkolnej, przy zapisie dzieci do świetlicy należy pobrać i złożyć również druk dotyczący obiadów.

Lista uczniów przyjętych na świetlicę zostanie umieszczona do 31.08.2023r. na drzwiach przy wejściu głównym do budynku szkoły. Druk karty zapisu należy składać drogą elektroniczną lub w sekretariacie szkoły.

 

Do pobrania:

karta zapisu dziecka do świetlicy

deklaracja Przedszkole

deklaracja Szkoła Podstawowa