KOMUNIKAT

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny - wrzesień 2021

  

KOMUNIKAT

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2021/2022

 KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

Od 20 marca w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa. Obowiązywać będą do 18 kwietnia.

 Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie, w tym także w klasach 1-3, uczą się zdalnie, zgodnie z planem lekcji. Zamknięte pozostaje przedszkole (formy zajęć do ustalenia z nauczycielami).
 Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników zatrudnionych w zakładach pracy, które realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym służb leczniczych, medycznych i porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) - szczegóły w rozporządzeniu MEiN z 26 marca 2021 r.
 
 Uprawnieni rodzice zainteresowani opieką składają stosowny wniosek i oświadczenie u dyrektora Zespołu Szkół z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Oświadczenie rodziców:

Przedszkole

Szkoła

 

zdalne